Skip links

7 Ulu Ozan | Zeynel Öztürk

7 Ulu Ozan | Zeynel Öztürk

Stok kodu: 2500fc23212f Kategoriler: ,

Description

Kitap Özeti: Yazar; elinizdeki bu kitapla, Alevi-Bektaşi inanç yapısında büyük bir öneme sahip 7 Ulu Ozan’ı ele alıp, yeni bir çalışmaya imza atmıştır. Yüzyıllar önce bu inancın içerisine ustalıkla yerleştirilen ulu ozanların hayat hikâyeleri, eserleri, dünya görüşleri sizlerle kitap ölçeğinde irdelendi. Bilindiği gibi Alevi-Bektaşi inancı da pek çok Ezoterik-Batınî ekolde gördüğümüz yapı var. O nedenle ele alınan 7 Ulu Ozan’ın eserlerinde, söylemlerinde ve felsefi anlayışlarında birçok gizli mesaj vardır. Bu durum inancın gizli ve kontrollü sürdüğünün bir ifadesidir. Var olan yapının devamı için bu gizlilik gerekliydi. Ozanlar en zor şartlarda dahi kendi düşünce ve inançlarına uygun mesajlarını şiir diliyle terennüm etmişler ve bu yolla geniş halk kitlelerine ulaşmışlardır. Yinelediğimiz gibi, üzerinde yüzyıllar geçmesine rağmen, bu ulu ozanlar halkın genetik hafızasında silinmeyip, kutsanmışlar. Yani Alevi-Bektaşi ayin-i cemlerinde bu 7 Ulu Ozan’ın deyişleri sazlar eşliğinde, zâkirlerin dilinde vücut bulmuştur. Özetle; Alevi-Bektaşi inancında 7 Ulu Ozan’ın şiirleri, inancın şifrelerini çözen anahtarlar olarak varlıklarını korumaktalar.

Sayfa Sayısı: 288
Barkod: ‘9786052870426
Son Üretim: 2017-12-21

Kategori Türü: Şiir – Yerli > Edebiyat
Yayınlayıcı: Sokak Kitapları Yayınları