Skip links

SOKAK KİTAPLARI KİTAP BASIM-YAYIN-DAĞITIM SÖZLEŞMESİ
1.Sözleşmenin Konusu, Tarafları
1.1. Sözleşmenin Konusu: İşbu sözleşme telif hakkı Yazara ait olan eserin Sokak Kitapları Yayınları tarafından basım, satış, dağıtım ve ödeme esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. “Eser” kelimesiyle, yayınlanmamış, yayınlanması planlanan ve/veya yayınlanmış olan dosya kastedilmektedir.
İşbu sözleşmede belirlenen maliyetler, Yazar’ın Yayınevi’ne teslim etmiş olduğu eserin baskıya kadar olan hazırlık aşamaları için belirlenen maliyetlerdir. Sokak Kitapları Yayınları tüm baskıları ücretsiz olarak yapmayı ve sürecin hiçbir aşamasında Yazar’dan ek ücret talep etmeyeceğini taahhüt eder.
1.2. Yazar:
1.3. Yayınevi: Sokak Kitapları Yayınları, Kültür Bakanlığı Yayıncı Sertifika No:

2. Baskı Öncesi İşlemler
2.1. Sözleşme Aşaması: Sokak Kitapları Yayınları işbu sözleşmeyi yazarla birlikte okuyarak imzalamıştır. Sözleşme iki nüsha olarak hazırlanacak bir nüsha Yayınevi’nde diğer nüsha Yazar’da kalacaktır.
2.2. ISBN ve Bandrol Aşaması: Sokak Kitapları Yayınları, Kültür Bakanlığı’na başvurarak yazarın kitabının kaydını yapacak, esere ait olan ISBN – Bandroleri alacaktır. Yayıncılar Federasyonu’ndan (YAYFED) temin edilecek olan bandroller Yazar’ın basılan kitaplarının arkasına yapıştırılacaktır.
2.3. Editörlük Aşaması: Sokak Kitapları Yayınları çalıştığı editörler vasıtasıyla Eser’i imla kuralları ve yazım hataları yönünden inceler ve düzeltmeler yapar. Editörlük çalışması gerçekleştirilen dosya e-mail yoluyla Yazar’a gönderilir ve Yazar’ın onayı istenir. Yazar’ın editörlük çalışmasına onay verilmesi ile birlikte mizanpaj aşamasına geçilir.
2.4. Mizanpaj Aşaması: Sokak Kitapları Yayınları, mizanpaj çalışması (iç sayfa tasarımı) yapılan Eser’i e-mail yoluyla Yazar’a gönderir ve Yazar’ın onayını alır. Mizanpaj revize talebi Yazar tarafından en fazla iki kez talep edilebilir.
2.5. Kapak Aşaması: Yayınevi, kapak çalışması yapılan dosyayı elektronik ortamda yazara sunarak onayını alır ve baskı aşamasına geçilir. Kapak çalışması revize talebi Yazar tarafından azami iki defa istenebilir.
2.6. Maliyet Aşaması: Yazar, sözleşmenin imzalanması ile birlikte kararlaştırılmış olan maliyeti işe başlamadan önce kredi kartı ile veya Sokak Kitapları Yayınları’nın kendisine belirtmiş olduğu banka hesap numarasına yatıracaktır. Yazar, ödemenin tamamını Eser baskıya girmeden önce tamamlamak zorundadır.
2.7. Baskı Aşaması: Sokak Kitapları Yayınları; Yazar’ın ödemeyi tamamlayıp, basım için esere onay verdiği günden itibaren en geç 30 iş günü içerisinde eserin basılmasını sağlar. Baskı sayısı ilk baskı için beş yüz adete kadar gerçekleştirilir. Sokak Kitapları Yayınları baskı izni aldığı kadar sayıdaki kitabı, bir defada hepsini veya belirlediği adetlerde basma hakkına sahiptir.
2.8. İlk Baskıdan Sonraki Baskılar: Sokak Kitapları Yayınları, ilk baskıdan sonraki her baskı için Yazar’dan imzalı Mali Hakların Devri Sözleşmesi alır. Yazar, mali hakları imzaladıktan sonra yayınevi Yazar’ın kitabının yeni baskısı için bandrol başvurusu yapabilir. Yazar’dan habersiz kitabın ikinci üçüncü baskıları yapılamaz. Her yeni baskı öncesi Yazar’ın izni alınmak zorundadır.

3. Baskı Sonrası İşlemler
3.1. Resmi Yükümlülükler: Sokak Kitapları Yayınları yasal yükümlülük gereği ilk baskısı yapılan her eserden altı adedini Derleme Müdürlüğü’ne ve altı adedini de yine yasal yükümlülük gereği matbaaya teslim eder. İki adedini ise yayınevi arşivinde tutar.
3.2. Dağıtım ve Satış: Sokak Kitapları Yayınları anlaşmalı olduğu dağıtım firmalarına eserin satışta olduğunu, stoklarda bulunduğunu bildirir ve kitabın tanıtım bültenini gönderir. Dağıtım ve satış firmalarının/web sitelerinin aksaklıklarından ve/veya kargo firmasından kaynaklanan aksaklıklardan oluşabilecek sorunlardan dolayı Sokak Kitapları Yayınları hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
3.3. Yazar Paneli: Yazar’a eserinin satışlarını takip edebilmesi için Sokak Kitapları Yayınları internet sitesindeki panelden kullanıcı adı ve şifre teslim edilir. Bu şifre ve panel kullanıcı bilgileri Yazar’a e-mail yoluyla gönderilir. Sokak Kitapları Yayınları panelde sunulan bilgilerin, fatura bilgileri ve depodaki eser sayısı ile birebir doğru olduğunu garanti etmektedir.
3.4. Telif Ödemesi: Sokak Kitapları Yayınları, eser satışı beş yüz adedi geçtikten sonraki her bir satış için esere kestiği fatura tutarından katma değer vergisi düşülerek Yazar’a telif ödemesi yapar. Telif ödemesi ilk beş yüz adet kitabın satışının dışında, sonraki her beş yüz adet kitabın satılmasının ardından Yazar’ın işbu sözleşmede beyan ettiği hesap numarasına ödenir. Yazar, kendi satın aldığı kitaplar için telif ödemesi alamaz.

4. Diğer Hususlar
4.1. Yazarın Kendi Kitabını Satın Alması: Sokak Kitapları Yayınları, Yazar’ın kendi kitabını satın alması talebinde bulunması durumunda etiket fiyatı üzerinden %50 iskonto yapmayı kabul eder. Kitabın satış fiyatı Sokak Kitapları Yayınları tarafından belirlenecektir.
4.2. Baskı Süresi ve Çeşidi: İşbu sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle bir yıl içerisinde beş yüz adet satışa ulaşan kitaplar için Sokak Kitapları Yayınları Yazar’a kitabın sonraki baskılarını ücretsiz basmayı garanti eder.
4.3. Yazarın Sözleşmeyi Feshetme Hakkı: Yazar, işbu sözleşmeyi istediği anda feshetme hakkına sahiptir. Eser’in tüm telif hakları Yazar’ın kendisinde saklı tutulacaktır. Yazar sözleşmeyi beş yüz adet eserin satışından önce feshedecek olursa yayınevi beş yüz adede kadar olan basım-yayın-dağıtım hakkını kullanma hakkına sahiptir. 500 adet kitabın tükenmesinin ardından Yayınevi sözleşmenin fesh olması sebebiyle yeni baskı yapamaz. Yazar sözleşmeyi feshetse de 500 adet kitabın tükenmesinin ardından telif almaya hak kazanır. 500 adet kitap tükenmeden hiçbir koşulda telif ödemesi almaya hak kazanamaz.

5. Yazar Yükümlülükleri
5.1. Yazar, Sokak Kitapları Yayınları’na teslim ettiği eserin, eser içerisinde, kapağında kullanılan her türlü içeriğin gerçek sahibi olduğunu ya da yasal mülkiyet haklarını elinde bulundurduğunu kabul etmektedir.
5.2. Yazar, eserin içerisinde üçüncü şahısların kişilik haklarını zedeleyici suç unsuru içeren içeriğin yer almadığını ve eserin yasal sorumluluğunun kendisine ait olduğunu taahhüt etmektedir. Eserin içeriği ile ilgili yasal sorunların ortaya çıkması durumunda tüm hukuki sorumluluk Yazar’a ait olacaktır.
5.3. Yazar’ın onay verdiği editörlük çalışması, mizanpaj ve kapak tasarım çalışmalarında baskıdan sonra fark edilebilecek hatalar dolayısıyla Sokak Kitapları Yayınları hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır.
5.3. Yazar sözleşmede belirtilen tüm hususları eksiksiz kabul etmektedir.

6. Uyuşmazlıkların Çözümü
6.1. Yazar’ın işbu sözleşmede beyan ettiği ve yayınevinin e-posta ve internet site adreslerindeki yazışmalar sözleşmede belirtilen hizmetlerin verilmesinde esas kabul edilecektir.
6.2. Sözleşmede tarafların beyan ettiği iletişim bilgileri dikkate alınacaktır. Taraflar değişiklikleri yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.
6.3. İletişim eksikliği veya aksaklığına sebep vermemek maksadıyla yalnızca bu sözleşmede beyan edilen e-posta adresleri üzerinden yazılı yapılan iletişim geçerli sayılacaktır. (Telefon görüşmesi, sms, whatsapp veya diğer uygulamalardan yapılacak iletişim hukuken geçersiz sayılacağından tüm iletişimin e-posta üzerinden yapılması önem arz etmektedir.)
6.4. İşbu sözleşmedeki hususlardan doğabilecek uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

7. Hizmet Detayları
7.1. Yazarın Kişisel Bilgileri 
Adı – Soyadı :
T.C. Kimlik Numarası :
Doğum Tarihi :
Telefon Numarası :
E-posta Adresi :
Banka Adı :
Banka Hesap Adı :
IBAN Numarası :
İkametgâh Adresi :

7.2. Yazarın Kişisel Bilgileri
Eserin Adı :
Yazar Mahlası (varsa) :
Eser Boyutu :
İç Kâğıt Türü :
İç Kâğıt Gramajı :
İç Kâğıt Rengi :
Kapak Kâğıdı Türü ve Gramajı :
Cilt Türü. :
Kullanılacak Font ve Punto :

7.3. Hizmet Detayları
Yazar Paneli : Var
Redaksiyon Hizmeti : Var
Son Okuma Hizmeti : Var
Mizanpaj Tasarımı : Var
Kapak Tasarımı : Var
İSBN :Var
Bandrol : Var
Yazara Verilecek Kitap Sayısı : 10 Adet + Yazarın Talep Ettiği Kitap Sayısı
Telif Ödemesi : Var (%50 Telif)

7.4. Sözleşme Tutarı :
Toplam KDV Dahil…………….. TL’dir.

7.5. Yayınevi Bilgileri
Ticari Unvan : Bandini Yayın Basım Dağıtım Satış Ltd. Şti.
İşletme Türü : Limited Şirket
Vergi Dairesi :
Yayıncı Sertifikası :
Ticaret Odası : İstanbul Ticaret Odası
Telefon No :
E-mail Adresi : info@sokakkitaplari.com
İnternet Sitesi : www.sokakkitaplari.com
İşletme Adresi : Fatih Mahallesi

7.4. Sözleşme Tutarı : Toplam KDV DAHİL ……………………. TL ‘dir.

7.5.Yayınevi Bilgileri

Ticari Ünvan : 
İşletme Türü : 
Vergi Dairesi/Numarası : 
Yayıncı Sertifikası : 
Ticaret Odası/Numarası :  
Banka Bilgileri : 
Banka Hesap Adı : 
Banka Hesap Numarası : Şube Kodu: 442 Hesap Numarası: 0001000100010001
Banka IBAN Numarası : TR75 0001 0001 0001 0001 0001 00
Telefon No :+90 (535) 988 43 90
E-posta Adresi : info@sokakkitaplari.com
İnternet Sitesi : www.sokakkitaplari.com
İşletme Adresi :