Garantilerimiz

Sevgili yazarlar, yayıncıların vaatleri ile sözleşmelerinin uyumlu olması çok önemlidir. Biz, Sokak Yayın Grubu olarak tüm vaatlerimizi sözleşmemize de almaktayız. Daha sonra mağdur olmamak için lütfen bu konulara gerekli dikkati gösteriniz. Unutmayınız, kitap basmak herhangi bir matbaanın da yapabileceği sıradan bir işlemdir. Ancak kitap yayınlamak her yönüyle kapsamlı bir yayınevinin altından kalkabileceği güçlü bir sözleşme ile hukuksal garanti altına alınması gereken önemli bir olaydır.

Hukuksal Garanti Altına Aldığımız Bazı Çok Önemli Taahhütlerimiz:

* Sokak Yayın Grubu olarak dağıtım ve satış faaliyetlerinin yapılacağını garanti ediyoruz. Bu garanti sözleşmemizin 6. maddesinde düzenlenmiş ve neleri kapsayıp neleri kapsamadığı çok açık ve net bir şekilde yazılmıştır. Dikkatlerden kaçmaması için yanlış anlaşılmaya müsait kısımlar özellikle açıklanarak altı çizilmiştir. Sokak Yayın Grubu ile çalışan bir yazar kitabının dağıtımının ve satışının yapılacağını kesin olarak bilir çünkü bu hizmet hukuksal bir güvenceye bağlanmıştır.

6. DAĞITIM GARANTİSİ VE SATIŞ

6.1. Sokak Yayın Grubu kitabın dağıtım ve satışını üstlenir. Dağıtımla kastedilen yayınlanan eserin, o eseri satmak isteyen kitabevlerine ve internet satış sitelerine dağıtılmasıdır. Satışla kastedilen yayınlanan eserin, o eseri satmak isteyen kitabevlerinde ve internet satış sitelerinde satılmasıdır. Yayınevi dağıtım ve satış süreci için ekstra bir ücret talep etmeyecektir. Dağıtım ve satış yayın piyasasının içinde bulunduğu arz talep şartlarında işleyecektir. Yayınevi yayınladığı kitabın yayın bilgilerini çalıştığı dağıtım evlerine verecek onlardan gelen siparişler doğrultusunda fatura ile çıktı yaparak kitapçılara ulaştırılacaktır. Dağıtım ve satış piyasadaki talep oranında ilerleyeceği için talebin çok yüksek olması ve tam tersi şekilde çok düşük olması söz konusu olabilir. Yayınevi yayınladığı eserin talebinin düşük olmasından dolayı sorumlu tutulamaz. Dağıtım garantisi ile kastedilen kitabın bütün kitapçılarda olacağının garanti edilmesi değildir, kitabın tanıtımının yapılması sonucunda kitapçılardan gelen siparişlerin aynı gün veya en geç bir gün sonra (mücbir sebepler dışında) karşılanacağının ve dağıtım faaliyetinin arz talep dengesi içinde disiplinli bir şekilde yürütüleceğinin garantisidir.

***

* Sokak Yayın Grubu olarak fuarlara katılmayı ve imza günü yapmayı garanti ediyoruz. Bu garantimizi sözleşmemize de aktarıyoruz. Kitap çıkarmak isteyen yazarların en çok sorduğu sorulardan biri de İzmir, Bursa, Diyarbakır, Ankara, Trabzon, İstanbul, Antalya gibi fuarlara katılıp katılmadığımızdır. Biz Sokak Yayın Grubu olarak önemli fuarlara katılıyoruz ve aynı zamanda bu faaliyetimizi hukuksal garanti altına alıyoruz. Sözleşmemizin 7. maddesi fuar garantisini düzenlemektedir.

7.FUAR HİZMETLERİ GARANTİSİ

7.1. Yayınevi tüm yazarlarına, İstanbul Kitap Fuarı'na katılmayı mücbir sebepler dışında kesin olarak taahhüt eder. Ayrıca İzmir Kitap Fuarı, Ankara Kitap Fuarı, Trabzon, Malatya, Bursa, Diyarbakır, Antalya, Adana vb. kitap fuarlarına yazarlarının yeterli talebi olduğu sürece katılmayı garanti eder. Katıldığı tüm fuarlarda eğer yazarlarının talebi olursa imza günü yaptırmayı garanti eder. Yine yazarlarının talebi olması durumunda söyleşi ve panel düzenlemeyi garanti eder. Fuarlardaki satış gelirlerinin hesaplaması şöyle yapılır: Yazarın imza günü anındaki tüm satış gelirleri, hiçbir iskonto düşülmeden yazara ödenir. Ödeme zamanı fuardaki imza saatidir.

***

* Sokak Yayın Grubu olarak reklam ve tanıtım konusundaki taahhütlerimizi sözleşmemizin 8. Maddesiyle güvence altına alıyoruz. Bizimle ile çalışacak olan bir yazar yayınevinin reklam ve tanıtım konusunda çeşitli faaliyetlerde bulunacağına emin olabilir çünkü bu hukuksal bir güvence altına alınmıştır. Reklam hizmetleri garantimizin neleri kapsayıp neleri kapsamadığı net bir şeklide açıklanmış ve yanlış anlaşılabilecek kısımlar detaylandırılmıştır.

8. REKLAM HİZMETLERİ GARANTİSİ

8.1. Yayınevi, yayınladığı kitabın tanıtımını ve reklamını yapmayı taahhüt eder. Tanıtım ve reklamla kastedilen şudur: Milliyet, Hürriyet, Radikal, Sabah, Cumhuriyet, CNN Türk, NTV gibi büyük tv kanalları ve büyük gazetelere kitabın tanıtımını göndermektir. Yayınevine bağlı Edebiyat Dergisi’nde yazarın röportajını yapmak ve reklamını ücretsiz olarak yayınlamak. Bu garantide dikkat edilmesi gereken nokta şudur: Yayınevi kitabın bahsedilen mecralarda reklamının yapılacağını veya haber yapılacağını garanti etmemektedir. İlgili medya kuruluşları yayınevinin gayretleri sonucunda kendilerine ulaşan eserlerin haberinin yapmakta, tanıtımını yapmakta özgürdür ve önceden izin alması gerekmez. Kitapların % 5 ile % 10 arasındaki bir sayısı reklam ve dağıtım örneği olarak kullanılabilir.

8.2. Yayıncı kitabın ve yazarın tanıtımı için internet ortamındaki edebiyat gruplarına ve edebiyat sitelerine bilgilendirme yapar.

***

* Önemli garantilerimizden biri de telif hakkının zamanında ödeneceğinin garantisidir. Yayınevimiz bu garantiyi vermekle birlikte zamanında ödeme yapmaması halinde 2000 TL cezai şart koyarak kendi kendini sıkı bir disiplin altına almıştır.

8.1. Yayınevi, yayınladığı kitabın tanıtımını ve reklamını yapmayı taahhüt eder. Tanıtım ve reklamla kastedilen şudur: Milliyet, Hürriyet, Radikal, Sabah, Cumhuriyet, CNN Türk, NTV gibi büyük tv kanalları ve büyük gazetelere kitabın tanıtımını göndermektir. Yayınevine bağlı Edebiyat Dergisi’nde yazarın röportajını yapmak ve reklamını ücretsiz olarak yayınlamak. Bu garantide dikkat edilmesi gereken nokta şudur: Yayınevi kitabın bahsedilen mecralarda reklamının yapılacağını veya haber yapılacağını garanti etmemektedir. İlgili medya kuruluşları yayınevinin gayretleri sonucunda kendilerine ulaşan eserlerin haberinin yapmakta, tanıtımını yapmakta özgürdür ve önceden izin alması gerekmez. Kitapların % 5 ile % 10 arasındaki bir sayısı reklam ve dağıtım örneği olarak kullanılabilir.10.3. Sokak Yayın Grubu Ocak ve Haziran dönemlerinde ya da en geç bir ay sonrasında telifi ödeyeceğini garanti eder. Eğer ödemezse yazar yayınevini noter yolu ile uyarar. Bu uyarıya rağmen yayınevi 30 gün içinde telifi ödemezse ödemesi gereken telife ek olarak 2000 TL ceza ödeyeceğini taahhüt eder.

***

* Bir yayınevinin en fazla önem vermesi gereken unsurlardan biri de editörlük hizmetidir. Kitap basımı konusunda araştırma yapan yazarların da en dikkat etmesi gereken konu çalışacakları yayınevinin uzman editörlere sahip olmasıdır. Editörlük konusundaki tüm taahhütlerimizi 12. madde ile garanti altına alıyoruz ve sözleşmemize ekliyoruz. Şiirlerini, öykülerini, romanını, araştırmalarını veya hatıralarını Sokak Yayın Grubu aracılığı ile kitaplaştırıp yayın dünyasına kazandırmak isteyen yazarlarımız sözleşmelerindeki 12. madde ile büyük bir hukuksal garanti elde etmektedir.

12. EDİTÖRLÜK HİZMETİ GARANTİSİ

12.1. Yayınevi, kaliteli bir editöryel çalışma, redaksiyon ve kapak tasarımı sözü vermektedir. Yazar, baskıdan önce kendisine gönderilen dosyadaki editöryel çalışmayı yeterli bulmazsa, tasarımı beğenmezse, tekrarını isteyebilir, yeniden karşısına gelen çalışmayı yetersiz bulursa gerekçelerini açıklayarak sözleşmeyi iptal etme hakkına sahiptir. Yazar metne onay verdikten sonra kitap baskıya girdiği andan itibaren ve basıldıktan sonra herhangi bir değişiklik ikinci baskıya kadar söz konusu olamaz.

12.2. Sokak Yayın Grubu editöryal çalışmayı, Türkoloji mezunu, edebiyat bölümü mezunu, türk dili ve edebiyatı bölümü mezunu personeline yaptırmayı garanti eder. Her yazar kendi editörünün kim olduğunu öğrenme hakkına sahiptir, editörünün hangi bölüm mezunu olduğunu sorgulama hakkına sahiptir ve arzu ettiği takdirde diplomasını görme hakkına sahiptir.

***

* Sokak Kitapları Yayınları olarak tasarım ekibimizi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu tasarımcılardan oluşturuyoruz ve yazarlarımız arzu ederlerse çalışanlarımızın diplomalarını görebilirler. Sözleşmemizde 13. madde ile bu taahhüdümüzü garanti altına alıyoruz. Tasarımı güzel bir kitap bastırmak isteyen ve raflarda dikkat çekmesini arzu eden yazarlarımız mutlaka işinin ehli sanatçılarla çalışmalıdır. Sitemizdeki kadromuz bölümünden de görebileceğiniz gibi tasarım ekibimiz yüzlerce başarılı tasarım çalışmasına imza atmış tecrübeli sanatçılardır.

13. GRAFİK\TASARIM ÇALIŞMASI GARANTİSİ

13.1 Yayınevi grafik ve tasarım çalışmalarını grafik tasarım bölümleri mezunu, resim öğretmenliği, resim bölümü ve dengi güzel sanatlar fakültelerinden mezun olan personeline yaptırmayı garanti eder. Her yazar kendi eserinin tasarımcısının kim olduğunu öğrenme hakkına sahiptir. Hangi bölüm mezunu olduğunu sorma hakkına ve diplomasını görme hakkına sahiptir.

***

Sosyal medya günümüzün en önemli tanıtım mecralarından biri olmuştur. Yayınevimiz bu alanda birçok önemli faaliyeti yazarlarından ek bir ücret almadan yapmaktadır. Sözleşmemizin 15. maddesi ile bu taahhüdümüz garanti altına alınmıştır.

15. SOSYAL MEDYA GARANTİSİ:

15.1 Sokak Yayın Grubu yazarına sosyal medya tanıtımını garanti eder. Bu tanıtım içinde kitap ile ilgili haberlerin paylaşılması ve kitap ile ilgili yarışmalar yaparak halka duyurulması vardır. Bu organizasyonları yayınevi herhangi bir ek ücret almadan yapar.

***

Yazarların dikkat etmesi gereken konulardan biri de kitabın yayınlanma zamanıdır. Kitabınızın yayınlanma zamanı ile ilgili olarak sözleşmemizde çok önemli garantiler bulunmaktadır. Kitap yayınlatmak amacıyla sözleşme yapıp sözleşmelerindeki yayın zamanına göre imza günü vb. planlar yapmak isteyen yazarlar dikkatli bir seçim yapmalıdır. Kitabınızın çıkacağı tarihin mutlaka sözleşme ile garanti altına alınması gerekmektedir. Eğer yayınevi kitabın basımını söz verdiği tarihte gerçekleştiremezse ödemesi gereken bir tazminat olmalıdır ve bu tazminat sözleşmede belirtilmelidir. Sokak Yayın Grubu için bir eserin basım zamanı çok ciddi bir konudur ve sözleşmesindeki 4. madde ile hukuksal garanti altına alınmıştır.

4. YAYINLAMA ZAMANI GARANTİSİ

4.1 Yayıncı, başvurunun yapılması, sözleşmenin imzalanması, YAZAR'ın ESER'iyle ilgili tüm belgeleri kendisine ulaştırmasının ardından en geç 3 (üç) ay içerisinde ESER'i yayınlamak zorunluluğundadır. Mücbir sebepler ve yazardan kaynaklanan gecikmeler bu süreye dahil edilmemektedir. Editöryal çalışması çok uzun sürecek eserlerde yazar ve yayıncı dilerlerse bu 90 günlük süreyi uzatabilirler. Yayıncı mücbir sebepler ve yazardan kaynaklanan gecikmeler dışında, keyfi olarak eseri yayınlamazsa yazar doksan günlük sürenin bitiminin ardından yazılı ihtar yapar ve bu ihtarın ardından otuz gün süreyle eser hala yayınlanmamışsa sözleşmeyi iptal edip tüm ödemelerini eksiksiz biçimde geri alır. Yayınevi 4.1 numaralı maddeye uymadığı takdirde yazardan aldığı tüm paraları iade etmekle birlikte 2000 TL ceza ödemeyi taahhüt eder.

***

Sokak Yayın Grubu ile çalışan yazarlar kendilerine verilen şifre ile sisteme giriş yaparak isterlerse her gün kitaplarının satış ve dağıtımını takip edebilirler.

14. SATIŞ TAKİP HİZMETİ GARANTİSİ

14.1 Sokak Yayın Grubu, yayınevinden kitap çıkartan tüm yazarlara internet sitesinde bulunan satış kitap özelliğini kullanmasını garanti eder. Yayınevi yazarına bir şifre verir ve yazar bu şifre ile giriş yaparak kitabının satış dağıtımını günlük olarak takip eder. Yayınevi, sitesinde bulunan bu özelliğin çalıştığını garanti eder.

***

* Önemli garantilerimizden biri de Baskı Sayısı Garantisi'dir. Sokak Yayın Grubu sözleşmesinin 20. maddesi ile bu garantiyi koyarak baskı sayısını net bir şekilde kanıtlama yükünü kendi sorumluluğu altına almıştır.

20.BASKI SAYISI GARANTİSİ

20.1. Sokak Yayın Grubu baskı sayısına tam anlamıyla uyduğunu ve kitabın söz verilen adette basıldığını kanıtlamak zorundadır. Yazar talep ettiği takdirde basılan kitapların fotoğrafı çekilerek yazara verilebilir. Yazar arzu ederse depoya gelip kitapları sayabilir. Yazar talep ederse Kültür Bakanlığı'nın resmi bandrol belgesi yazara gönderilebilir. Yazarın talebine rağmen bu belgeler gönderilmiyorsa yazar bir mail ile veya iadeli taahhütlü mektupla veya noter kanalıyla yayınevini uyarır. Bu uyarıya rağmen yayınevi 30 gün boyunca gerekli resimleri ve belgeleri göndermezse 2000 TL ceza ödemeyi taahhüt eder. Ayrıca yazdan aldığı tüm ödemeleri geri vermeyi taahhüt eder.

***

* Sokak Yayın Grubu'nun önemli garantilerinden biri de yazarın istediği zaman kitap almasını sağlayan "Kitap Temin Etme Garantisi"dir. Sözleşmemizin 21. maddesinde düzenlenmiştir.

21. KİTAP TEMİN ETME GARANTİSİ

21.1. Yazar kendi kitabından talep etmesi durumunda yayınevi bu talebi en geç 7 gün içerisinde karşılamak zorundadır. Yazar kendi kitabı için ücret ödemek zorunda değildir. Ancak kargo ücretleri yazara aittir. Sözleşme süresinin bitiminde yazar satılmayan kitaplarını teslim alır. Yayınevi satılmayan kitapları vermek zorundadır. Kitaplarda % 5 ile % 10 arasında bir eksik olması doğaldır. Çünkü tanıtım için ve reklam için kullanılmaktadır. Eğer sözleşme bitiminde yazarın uyarısına rağmen yayınevi satılmayan kitapları vermezse 2000 TL ceza ödeyeceğini taahhüt eder.

Değerli yazarlar, sözle verilen taahhütlere değil, lütfen yazılı olanlara itibar ediniz.

Referanslarımız