8- Kesme İşareti

Kesme işareti (‘)

* Özel adlara eklen çekim eklerinden önce kullanılır:

Ankara’da kar erken başladı.

Uyarı: özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesme işareti ile ayrılmaz:

Ankaralılardan

Türkçede

Türkçede

İstanbulsuz

Sinanlar

Fransızların

* Özel adların yerine kullanılan “o” zamiri cümle içinde büyük harfle yazılmaz ve kendisinden sonra gelen ekler kesme işareti ile ayrılmaz:

Bu konuda onun düşüncelerini önemsiyorum.

Kısaltmalara getirilen eklerden önce kullanılır:

ODTÜ’ye

THY’den

İDO’nun

TBMM’de

* Sayılara getirilen eklerden önce kullanılır:

1961’de 8’inci

* Şiirde ölçü gereği düşürülen seslerin yerine kullanılır:

N’oldu birden alevlendi ayrılıklar.

Gayrı ben ne’yleyim sensiz.

* Aldığı ekten dolayı başka bir sözcükle karışabilecek sözcüklerde kullanılır:

O hâlâ bilgi’nin önemini anlamamış. ( bilgi)

O hâlâ bilgin’in önemini anlamamış. (bilgin)

* Yer bildiren özel isimlerin kısaltmalı söyleyişlerinde ekten önce kesme işareti kullanılır:

Hisar’dan (Anadolu Hisarı, Rumeli Hisarı)

Boğaz’dan (İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı)

Uyarı

*Kurum, kuruluş, kurul ve iş yeri adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz.

Türkiye Büyük Millet Meclisine, Edebiyat Fakültesi Dekanlığına, Devlet Tiyatrolarında

*Ünvanlar özel adların yerini tuttuğunda unvanlara gelen ekler kesmeyle ayrılmaz:

Cumhurbaşkanına, Başbakandan, Marmara Üniversitesi Rektörüne

*Sonunda nokta veya üst işareti olan kısaltmalar kesmeyle ayrılmaz. Bu tür kısaltmalarda ek noktadan ve üst
işaretinden sonra sözcüğün ve üst işaretinin okunuşuna uygun olarak yazılır:

vb.leri

alm.dan

ing.yi

cm3e

km2 ye

Referanslarımız