7- Ünlem

Ünlem (!)

Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna konur:

Ne kadar iri bir adam!

Ah, elimi sıkıştırdım!

O! Bu ne biçim bir laf?

Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur:

Hey, yanıma gelsene!

Alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra yay ayraç içinde ünlem işareti kullanılır.

O, çok tecrübeli( ! ) bir polismiş. Bu ünlem cümleyi zıtlaştırır. Yani asıl söylenmek istenen o kişinin tecrübeli olmadığı bilakis tecrübesiz olduğudur.

Referanslarımız