4- İki Nokta

İki nokta (:)
Aktarma sözlerde tırnak işaretinden ve ya konuşma çizgisinden önce kullanılır:

Öğretmenimiz dedi ki: “bu derste çeşitli deneyler yapacağız.”

Dinleyicilerden biri şöyle dedi:

- Sözünü ettiğiniz kitabı okudum.

Atatürk: “Yurtta sulh cihanda sulh” demiş.

Açıklaması yapılacak veya örnek verilecek sözün ya da cümlenin sonuna konur.

İyot: deniz yosunlarından elde edilen, ilaç yapımında kullanılan bir elementtir.

Eylemsiler üçe ayrılır: ad eylem, ortaç ve bağ eylem.

ÖNEMLİ UYARI!

İki noktadan sonra bir cümle yazılacaksa cümle büyük harfle; devam eden örnekler sıralanacaksa örnekler küçük harfle başlar:
Ünlü yazar gözlüğünü çıkartıp şöyle dedi: “Bu öykünüzü çok beğendim.”
Çiftlikte ilgimizi çeken çok şey vardı: atlar, kuzular, ördekler…

Referanslarımız